Välkommen till en
Uppsalabaserad advokatbyrå
präglad av kompetens och personligt bemötande

Byråns Verksamhet

Vi erbjuder högkvalitativ rådgivning till både små och stora företag samt, i begränsad utsträckning, även privatpersoner. Vi är kunniga och personliga, och strävar efter att vara tillgängliga för våra klienter. Det är lätt att nå oss med såväl enkla frågor som mer komplicerade. Bland våra kunder finns alltifrån privatpersoner till börsnoterade koncerner. Vi erbjuder hög kvalitet till ett för branschen mycket fördelaktigt pris.

Byråns Kompetens

Byrån fokuserar på affärsjuridik, såsom avtalsrätt, bolagsrätt och juridik rörande företagsöverlåtelser. Vi har god kompetens även inom andra rättsområden. Ett specialområde är fastighetsrätt (inkl. entreprenadrätt). Andra fokusområden är marknadsrätt, arbetsrätt och juridik för vårdföretag. Vi har stor erfarenhet av tvister (vid allmän domstol och genom skiljeförfarande). Vi kan bistå vid ansökan hos försäkringsbolag om rättsskydd.

BYRÅNS HISTORIA

Företaget grundades 1988 av Harry Schüssler som har en lång erfarenhet av juridisk rådgivningsverksamhet. År 2022 omvandlades bolaget till advokatbyrå, vilket innebär att vi fullt ut följer god advokatsed. En särskild specialitet är att vi åtar oss att vara försvarare i ekobrottmål, rörande exempelvis bokföringsbrott och marknadsmissbruk (främst insiderbrott och marknadsmanipulation).